Behandelingen

Op de zorgboerderij wordt behandeling gegeven vanuit de basis of specialistische GGZ door een psycholoog in dienst van Stichting op je gemak, die werkt onder supervisie van Praktijk van Waterschoot. De cliënt leert nieuwe vaardigheden binnen een GGZ traject aan, die direct toegepast kunnen worden binnen de setting van de zorgboerderij. Hierdoor beklijven de nieuw aangeleerde vaardigheden beter en kan er beter ingesprongen worden op het aanleren hiervan. Hierbij worden de methodieken gebruikt zoals die bij Praktijk Van Waterschoot gebruikelijk zijn. Denk hierbij aan psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie. Hierbij wordt gekozen wat het beste bij de cliënt en zijn of haar situatie past. Zie voor meer informatie http://www.praktijkvanwaterschoot.nl/.