Giften en sponsoring

Stichting op je gemak is voor haar voortbestaan mede afhankelijk van giften en sponsoring. De stichting ontvangt alleen een vergoeding voor de begeleiding, maar heeft echter veel meer kosten. Denk aan alle kosten die verbonden zijn aan de verzorging en huisvesting van de dieren, het hebben van diverse karren en alle andere faciliteiten. Daarnaast zijn er ook administratieve kosten. Uw gift is dan ook van harte welkom. Stichting op je gemak heeft een ANBI-erkenning. Dat betekent dat uw bijdrage aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Er zijn hier zeer gunstige regelingen toepasbaar. U geeft altijd meer dan het u kost. Gegevens t.b.v. de publicatieplicht voor ANBI-instellingen kunt u hier terugvinden.

Er zijn een aantal mogelijkheden:

U maakt een gift over op rekeningnummer NL95 RABO 0118378309 t.n.v. Stichting op je GEMAK te Kruiningen.

U wordt donateur voor een vast bedrag per jaar.

Ook bedrijven nodigen wij van harte uit ons te sponsoren. Er zijn diverse projecten waarvoor wij uw bijdrage heel goed kunnen gebruiken. Informeert u bij ons naar de mogelijkheden.