Kwaliteit

Stichting op je gemak is voor de periode juni 2020 – juni 2023 gecertificeerd op basis van NEN-EN 15224 (2017), ook wel “ISO 9001 voor de zorg” genoemd. Dit betekent dat wij een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem hebben. Dit inspireert ons om elke dag opnieuw af te stemmen op wat onze cliënten nodig hebben en te blijven werken aan tevreden opdrachtgevers. Het certificaat geldt voor de dagbesteding en begeleiding en niet voor de manege-activiteiten.

Vanwege de maatschappelijke aandacht voor kwaliteit van zorg op zorgboerderijen, in relatie tot de inzet van dieren, is vanuit de Samenwerkende Zorgboeren Zuid een visiedocument opgesteld, van waaruit wij werken. U kunt hiervan kennisnemen via de volgende link: Kwaliteit-van-zorg-met-inzet-van-dieren visiedocument