Financiering

Financiering van onze zorg

De begeleiding kan betaald worden vanuit een zorgindicatie in de vorm van Persoonsgebonden budget (PGB) of Zorg in natura (ZIN). Financiering is ook mogelijk via een andere zorgaanbieder, waarmee wij een contract in onderaanneming kunnen afsluiten. Tenslotte is het mogelijk om de begeleiding zelf te betalen.

 • Zorg in natura (vanuit de Jeugdwet, WMO of WLZ) leveren wij via Stichting Zorgboeren Zuid, die de zorg voor ons contracteert en declareert bij gemeenten en zorgkantoren.
 • Wat betreft zorg in natura vanuit de Jeugdwet leveren wij voor de Zeeuwse gemeenten de volgende producten uit perceel 6:
  • Begeleiding licht individueel (45A48)
  • Dagbesteding op zorgboerderij (41A22)
  • In het geval een kind veel individuele aansturing / toezicht nodig heeft tijdens de dagbesteding, kan de gemeente bovenop de dagbesteding ook 1 uur individuele begeleiding per dagdeel toekennen.
  • Vervoer (42A03) (alleen in overleg voor taxivervoer vanuit school naar zorgboerderij en in uitzonderingssituaties geven wij een kilometervergoeding aan ouders.
 • De begeleiding of dagbesteding kan gefinancierd worden vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) dat de cliënt heeft vanuit de WLZ, WMO of Jeugdwet. Het tarief wordt in onderling overleg vastgesteld. Er wordt een zorgovereenkomst opgesteld.
 • Als u of uw kind naast de begeleiding (betaald vanuit ZIN / PGB) ook wil leren paardrijden, dan kan dat uiteraard, maar dit dient u zelf te betalen.
 • Particuliere begeleiding is voor kinderen of volwassenen, die geen indicatie willen of kunnen krijgen, maar wel interesse hebben in dagbesteding of begeleiding. Dit kan zowel alleen voor schoolvakanties zijn, of op wekelijkse basis. De kosten per dagdeel of per uur zijn op te vragen bij nydia@stichtingopjegemak.nl.

AGB-code (van belang bij zorg in natura en PGB)

 • AGB-code voor de Zorg in natura via Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid is 73732508.
 • AGB-code voor de PGB-zorg is 41784698.

Aanvragen van indicatie 

 • Voor kinderen en jongeren heeft u meestal een zorgtoekenning nodig van de gemeente, afdeling jeugdhulp. U kunt hiervoor contact opnemen met het CJG in uw gemeente.
 • In geval een kind blijvend 24 uur per dag toezicht /  nabijheid nodig heeft is een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg nodig. U kunt deze aanvragen bij het CIZ. Voor meer informatie: www.ciz.nl.
 • Volwassenen kunnen een indicatie voor begeleiding / dagbesteding krijgen vanuit de WMO (aanvragen bij het loket WMO van uw gemeente) of de WLZ (aanvragen bij het CIZ, zie www.ciz.nl).