Financiering

Financiering van onze zorg

De begeleiding kan betaald worden vanuit een zorgindicatie in de vorm van Persoonsgebonden budget (PGB) of Zorg in natura (ZIN). Financiering is ook mogelijk via een andere zorgaanbieder, waarmee wij een contract in onderaanneming kunnen afsluiten. Tenslotte is het mogelijk om de begeleiding zelf te betalen.

  • Zorg in natura (vanuit de Jeugdwet, WMO of WLZ) leveren wij via Stichting Zorgboeren Zuid, die de zorg voor ons contracteert en declareert bij gemeenten en zorgkantoren.
  • AGB-code voor de Zorg in natura via Stichting Zorgboeren Zuid is 7373250.
  • AGB-code voor de PGB-zorg is 41784698.

Als u of uw kind naast de begeleiding ook wil leren paardrijden, dan kan dat uiteraard, maar dit dient u zelf te betalen.

Aanvragen van indicatie 

  • Voor kinderen en jongeren heeft u meestal een zorgtoekenning nodig van de gemeente, afdeling jeugdhulp. U kunt hiervoor contact opnemen met het CJG in uw gemeente.
  • In geval een kind blijvend 24 uur per dag toezicht / ¬†nabijheid nodig heeft is een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg nodig. U kunt deze aanvragen bij het CIZ. Voor meer informatie: www.ciz.nl.
  • Volwassenen kunnen een indicatie voor begeleiding / dagbesteding krijgen vanuit de WMO (aanvragen bij het loket WMO van uw gemeente) of de WLZ (aanvragen bij het CIZ, zie www.ciz.nl).