Financiering

De begeleiding kan betaald worden vanuit een zorgindicatie in de vorm van PGB of Zorg in Natura. Financiering is ook mogelijk via een andere zorgaanbieder, waarmee wij een contract in onderaanneming kunnen afsluiten. Zorg in natura (vanuit de Jeugdwet, WMO of WLZ) leveren wij via Stichting Zorgboeren Zuid, die de zorg voor ons contracteert en declareert bij gemeenten en zorgkantoren.

Als u of uw kind naast de begeleiding ook wil leren paardrijden, dan kan dat uiteraard, maar dit dient u zelf te betalen.

Voor kinderen en jongeren heeft u meestal een zorgtoekenning nodig van de gemeente, afdeling jeugdhulp. U kunt hiervoor contact opnemen met het CJG in uw gemeente.

In geval een kind blijvend 24 uur per dag toezicht /  nabijheid nodig heeft is een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg nodig. U kunt deze aanvragen bij het CIZ. Voor meer informatie: www.ciz.nl

Volwassenen kunnen een indicatie voor begeleiding / dagbesteding krijgen vanuit de WMO (aanvragen bij het loket WMO van uw gemeente) of de WLZ (aanvragen bij het CIZ, zie www.ciz.nl).