Doelgroep

Onze doelgroep zijn kinderen, jongeren en volwassenen met:

  • een autismespectrumstoornis
  • ADHD
  • niet aangeboren hersenletsel
  • licht verstandelijke beperking.

Wanneer u wilt weten of wij iets voor u of uw kind kunnen betekenen, kunt u contact met ons opnemen.