Missie

Wij bieden kinderen en volwassenen met een psychiatrische en/of licht verstandelijke beperking ondersteuning, ontspanning en ontwikkelingsmogelijkheden in een positieve omgeving. We vertellen graag meer over onze uitgangspunten, doelstellingen en profilering ten opzichte van andere zorgboerderijen.

Uitgangspunten

 • Elk mens is uniek gemaakt en heeft een unieke geschiedenis en beleving. Ieder mens heeft een eigen aanpak nodig.
 • Wij staan naast onze cliënten en geven vooral aandacht aan hun eigen kracht.

Doelstellingen

 • Het bieden van ontspanning door het werken met paarden, buiten(sport)activiteiten en actief bezig zijn in een groene omgeving.
 • In ons activiteitenaanbod sluiten we aan bij de leefwereld van de cliënten. We bedenken voor elke cliënt een creatieve oplossing.
 • Cliënten leren om, met begeleiding, een plan te maken om iets te ondernemen.
 • Wat cliënten bij de dagbesteding en begeleiding leren, kan thuis worden toegepast door de omgeving van de cliënt (zo mogelijk) te betrekken.
 • In de begeleiding werken wij samen met andere zorgaanbieders, wij wisselen signalen en succesfactoren uit.

Wat ons onderscheidt van andere zorgboerderijen

 • We passen ons aanbod zoveel mogelijk aan op de vraag van de (ouders van) de cliënten en bieden graag maatwerk.
 • Wij bieden geen vast programma, maar leren cliënten zelf na te denken over de keuze van activiteiten en met wie hij of zij dit wil doen.
 • Wij bieden extra opvang in schoolvakanties.
 • In vergelijking met andere zorgboerderijen verzorgen wij minder vervoer. Wij benadrukken de eigen verantwoordelijkheid (van ouders) en hechten ook aan het persoonlijke contact bij het wegbrengen of ophalen.