Methodiek

Op onze zorgboerderij werken wij eraan dat cliënten samen met anderen positieve ervaringen opdoen en zich kunnen ontplooien. Wij bieden hiervoor een veilige en ondersteunende omgeving.

Wij gebruiken (elementen uit) de volgende methodieken en bekijken per situatie wat een cliënt nodig heeft:

  • Ervaringsgericht leren.
  • Historisch paardrijden, waarbij de band tussen ruiter en paard centraal staat. Het rijden is niet prestatiegericht maar op het contact tussen dier en mens, waarbij met behulp van het paard sociale vaardigheden aangeleerd kunnen worden.
  • Kindercoaching
  • Geef me de vijf , methodiek bij cliënten met autisme, waarbij het gaat om duidelijkheid op de vijf: wie, wat, waar, hoe, wanneer.
  • Tough love methode: je bent als begeleider heel eerlijk, maar ook hard. Cliënten weten waar ze aan toe zijn. Je zorgt dat ze zelf probleemeigenaar zijn en niet de begeleider. Eigen kracht stimuleren.
  • Geweldloos verzet
  • Laten bewegen, waardoor positieve stoffen worden aangemaakt. Dit geeft meer ontwikkelingsmogelijkheden en een hogere kwaliteit van leven. Dit is een uitgangspunt van de door ons toegepaste “Horse Boy Method”.